BİLGİ SAYAMIYORUM beta

C#.Net'de console.write() ve console.read() metodu nedir, nasıl kullanılır?

0

C#'ta console uygulamaları için girdi console.write() metodu ile alınmaktadır. Bu metod kullanıcıdan kod içerisinde yazılan değişken türünde bir giriş yapmasını isteyerek kullanılır. Girdi olarak alınan değer için işlem yaptırmak için ise console.read() metodu çağrılması yeterlidir.Metod ekrana girilen değeri bir sonraki işlemler için okuyarak ilgili değişkende tutmaktadır. Kullanımı şu şekildedir:

 

 namespace hello

 {

      class Program

      {

           static void Main(string[] args)

           {

              Console.Write("whats your name:");

              string myName;

               myName = Console.ReadLine();

               Console.Write("your name is" + myName);

                  Console.WriteLine();

               Console.Write("your name is {0}", myName);

                 Console.Read();

              }

        }

}

 

Main yapısının iç kısmı için konuşursak, ilk satır; ekrana whats your name: yazmak için kullanılan console.write() fonksiyonundan ibarettir. İkinci satırda; string veri tipinde myName olarak belirtilmiş bir değişken tanımlamasıdır. Üçüncü satırda; az önce ikinci satırda tanımlanan myName değişkenine console.readline() fonksiyonu ile kullanıcı tarafından yazılan karakterler atanmaktadır.

Dördüncü ve altıncı satırlar aynı işlemi yapan satırlardır, ikisi de console.write() fonsiyonu ile ekrana yazdırılmak istenen “your name is” yazısı ve üçüncü satırda kullanıcıdan aldığımız karakterleri referans eden myName değişkeni  + operatörü ile yazılmıştır. Operatör burada sadece birleştirmek için kullanılmıştır. Beşinci satırdaki console.writeline() fonksiyonu sadece dördüncü ve altıncı satırı çıktıda farklı satırlarda göstermek amacı ile yazılmıştır.

Altıncı satırda "your name is" yazısından sonra yazılan {0} ise bir karakter boşluk bırakır. Ayrıca bunu işlemi console.write (“your name is” + “ “ + myName); şeklinde de yazabilirdik. Son satırda da çıktı ekranının hemen kapanmaması amacı ile konulan console.read() fonksiyonuna yer verilmiştir.

BENZER 7

Kimse etkileşime girmemiş

ETİKETLER