BİLGİ SAYAMIYORUM beta

Asp.Net (C#) de "file upload" öğesi nasıl kullanılır?

0

"File Upload" bir standart html öğesidir, daha doğrusu en azından asp.net yazan çoğu insan gibi visual studio kullanıyorsanız, "toolbox  kısmında "standard" altında bulunabilir. Sitenin bulunduğu sunucuya ya da başka bir yere dosya yüklenmesi gerektiği zaman kullanılan bir öğedir. Örnek olarak sitenize üye kaydederken, her üyeye profil resmi yükletmek isterseniz fileupload kullanabilirsiniz. Zira Facebook Connect var Html 5 var işim da diyebilirsiniz ya neyse. 

<asp:fileupload id="fluAvatar" runat="server"/>

<span>genişlik: en az 400px boyutlu jpeg, gif, png uzantılı dosyalar</span>

Kullanıcının fileupload u kullanarak eklediği obje, resim vb. ile ilgili de back-end de şu şekilde işlem yapabilirsiniz.

string img = ""; 
 
if (fluAvatar.FileName.ToString() == "") { return; }

else { img = fluAvatar.FileName.ToString(); } 

string imageUrl = "/images/" + fluAvatar.FileName.ToString();
 
fluAvatar.SaveAs(Server.MapPath(imageUrl));
 
Öncelikle böyle yazılmış bir kod en temiz yazılma şekli değildir zira, 2 tane değişken olması tek bir if, else ile işi bitirmek, return kullanmamak da mümkün. Ancak her şey üzerine değinebilmek için böyle bir yazma şekli seçtim. 
Bu kısım sorunsuz çalışırsa, dosyanız muhtemelen sunucuya yüklenmiş demektir. Tabi eğer bu dosyayı veritabanınadaki tablonuza da kaydetmek isterseniz, "img" ya da "imageUrl" değişkenini kullanarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Başında yüklendiği dosya ismini tutup tutmamak sizin isteğinize bağlı, daha sonra da bunu aynı şekilde de çağırmanız gerekiyor tabii. 

Unutulmaması Gerekenler:

<system.web>
  <httpRuntime executionTimeout="240" maxRequestLength="20480" />
</system.web>
maxRequestLength="20480" ile yükleme  boyutunu 20mb ye çıkartabilirsiniz.
<location path="images">
    <system.web>
        <httpRuntime executionTimeout="240" maxRequestLength="20480" />
    </system.web>
</location>

BENZER 7

Kimse etkileşime girmemiş

ETİKETLER