BİLGİ SAYAMIYORUM beta

Python da faktöriyel ve permütasyon fonksiyonları nasıl yazılır?

0
İlk önce faktöriyel fonksiyonunu tanımlıyoruz:
def factorial(f):
    result = 1 
    if f < 0: 
        print ("Negatif sayılar için faktöriyel bulunmaz.")
    elif f == 0: 
        print ("O ın faktöriyel 1 dir.")
    else:
        for i in range(1,f + 1): 
            result = result*i 
    return result
Bunu test edelim:
print (factorial(12))
Şimdi bu fonksiyonu kullanan bir permütasyon fonksiyonu yazıyoruz:
def permutation(x,y):
    resultp = 0
    if (y>x):
        resultp = resultp
    else:
        resultp = factorial(x)/factorial(x-y)
    return resultp
Test:
print (permutation(5,3))
Faktöriyel fonksiyonunu rekürsif de yazabilirsiniz ya da for yerine while kullanabilirsiniz. Ben for içinde artan bir sayaç ile yaptım ama bazıları azalan kullanmayı tercih eder. Permütasyon için ise pek fazla farklı seçeneğiniz yok ama farklı yollar denemek çoğunlukla yararlıdır. Yukarıda yazılı kodları test ederken girintileri/boşlukları (tab) düzgün almaya gayret zira Python indentler (içeri boşluk) olmadan yaşayamaz. (: 

BENZER 7

Kimse etkileşime girmemiş

ETİKETLER