BİLGİ SAYAMIYORUM beta

MS SQL de değişken tanımlayarak ve kısaltmalarla Stored Procedure kullanımı

0

Veritabanı olarak ms sql kullanılırken ve stored procedure (prosedür) yazarken dinamik içerik sağlanması amacıyla prosedür içinde kullanılmak üzere değişkenler tanımlanmalıdır. Bu değişkenler prosedür başlamadan önce tanımlanır ve içeride ihtiyaç duyulan yerlere yerleştirilir. 

@min int,
@max int
Prosedür içinde yapılan işlemleri hızlandırmak amacıyla kullanılan tekniklerden biri de tablo isimleri kısaltmaktır. Bunu genel tavır itibariyle 3 harfli olarak yapabilirsiniz. 
tercihler AS TRC
Tablolardan çektiğiniz verileri prosedür içinde sql den yollarken isimlerini kısaltmak ya da değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu çoğu zaman asp.net kodları içerisinde de kolaylık sağlayabilir.
TRC.bolumAdi AS 'bolum'
Değişken tanımlama ve kısaltmalara dair şu tek örnekte toplu kullanımı da görebilirsiniz.
CREATE PROCEDURE [dbo].[getTercihByPoint]
   @min int,
   @max int
 
   AS
   BEGIN
 
   SELECT
      TRC.bolumAdi AS 'bolum',
      TRC.tabanPuan AS 'puan'
   FROM
      tercihler AS TRC
   WHERE
      TRC.tabanPuan < @max AND
      TRC.tabanPuan > @min
 
   END
  • "Begin" - "End" aralığında prosedür belirlenmiştir.
  • Prosedür başladıktan sonra olan "As" den önce olan tanımlanmış değişkenleri görebilirsiniz: (@min int)
  • tercihler tablosu diğer yerlerde kullanılmak amacıyla "TRC" olarak kısaltılmıştır. (tercihler AS TRC)
  • tercihler tablosundaki bolumAdi satırı sql den 'bolum' olarak kısaltılarak yollanmıştır. (TRC.bolumAdi AS 'bolum')

BENZER 7

Kimse etkileşime girmemiş

ETİKETLER